Funktionärer Elmia


  Klubben söker funktionärer som är villiga att hjälpa till i klubbens monter under Bilsport Performance och Custom Motor Show 14- 17 april 2017. Vid intresse sänd ett mail till michael@saabturboclub.com med namn, medlemsnummer samt vilken dag du vill hjälpa till. Inträde (1 person) samt lunch tillhandahålls av klubben.