Ordförande

Samuel Flodeby

Medlemsnummer: 6969
Nickname på forumet: Samuelf
Kontaktinformation: info@saabturboclub.com
samuel.flodeby@saabturboclub.com


Vice ordförande och ansvarig för klubbshoppen

Thomas Zetterman

Medlemsnummer: 1388
Kontaktinformation: vicepresident@saabturboclub.com
thomas.zetterman@saabturboclub.com


Kassör

Eric Berntsson

Medlemsnummer: 4693
Kontaktinfo: account@saabturboclub.com
eric.berntsson@saabturboclub.com


Racecrew & Banbokningsansvarig

Per Nottemark

Medlemsnummer: 832
Kontaktinformation: per.nottemark@saabturboclub.com
För banbokningsfrågor, samt racecrew-frågor, vänligen maila till: racecrew@saabturboclub.com


Sekreterare 

Johan Lööf
Medlemsnummer: 6234 
Nickname på forumet: Mr_Lööf
Kontaktinformation: sekreterare@saabturboclub.com
johan.loof@saabturboclub.com


Ansvarig för PR och sociala medier

Eric Englöf

Medlemsnummer: 8644
Kontaktinformation: eric.englof@saabturboclub.com


Medlemsansvarig

William Ludwell

Medlemsnummer: 2444
Kontaktinformation: medlemskap@saabturboclub.com
william.ludwell@saabturboclub.com


IT-Ansvarig

Robin Ryrholm

Medlemsnummer: 8930
Kontaktinformation: robin.ryrholm@saabturboclub.com


Sponsorer och rabattgivare

Stefan Hagman

Medlemsnummer: 5346
Kontaktinformation: sponsor@saabturboclub.com
stefan.hagman@saabturboclub.com


Ansvarig för cruisingträffarna

Stig Holmlund

Medlemsnummer: 1
Kontaktinformation: cruising@saabturboclub.com
stig.holmlund@saabturboclub.com


Materialansvarig

Sven Johansson

Medlemsnummer: 116
Nickname på forumet: Sven
Kontaktinformation: material@saabturboclub.com
sven.johansson@saabturboclub.com